Kampaņas noteikumi

 

Valio Viola kausētā siera “Sakrājiet 10 Viola iepakojumu vāciņus un saņemiet dāvanā tauriņu auskarus no KUMA Design!” patērētāju kampaņas oficiālie noteikumi.

“Sakrājiet 10 Viola iepakojumu vāciņus un saņemiet dāvanā tauriņu auskarus no KUMA Design!” patērētāju kampaņas (turpmāk tekstā – kampaņas) oficiālie noteikumi KUMA Design tauriņu auskaru iegūšanai:

1. No 01.02.2021. līdz 30.04.2021. norisinās kampaņa kausētā siera Viola 185 g / 370 g patērētājiem “Sakrājiet 10 Viola iepakojumu vāciņus un saņemiet dāvanā tauriņu auskarus no KUMA Design!“, ko organizē SIA Valio International, adrese A.Briāna 9A-2, Rīga, LV-1001 (turpmāk tekstā – organizators), kā ietvaros 10 Valio Viola kausētā siera vāciņus ar kampaņas uzlīmēm varēs apmainīt pret divpusējiem tauriņu auskariem no KUMA Design. Piedāvājumā KUMA Design (Mari Ojasāras (Mari Ojasaar)) radītie auskari: 1) sarkani ar melnu; 2) zili ar melnu; 3) rozā ar melnu (turpmāk tekstā – dāvana).

2. Kampaņas norises procedūru nosaka organizators šajos noteikumos. Visi kampaņas organizatora lēmumi tās norises ietvaros ir galīgi un saistoši visiem kampaņas dalībniekiem.

3. Piedaloties kampaņā, dalībnieks kampaņas organizatoram dod tiesības ievākt, apstrādāt un izmantot dalībnieka personas datus. Dati tiks dzēsti viena mēneša laikā pēc patērētāju kampaņas beigām.

4. Kampaņas organizators nav atbildīgs par jebkādu iespējamu kaitējumu auskaru valkātājam (ieskaitot trešās personas) saistībā ar auskaru lietošanu.

5. Lai piedalītos kampaņā, periodā no 01.02.2021. līdz 30.04.2021. jāsakrāj 10 (desmit) vāciņi ar kampaņas uzlīmi no jebkuriem zemāk minētajiem kausētā siera Viola 185 g / 370 g iepakojumiem:

  • Kausētais siers Valio Viola 185 g (EAN 4740553692357)
  • Kausētais siers Valio Viola ar gailenēm un garšaugiem 185 g (EAN 4740553692340)
  • Kausētais siers Valio Viola ar sieru Forte 185 g (EAN 4740553692401)
  • Kausētais siers Valio Viola ar papriku 185 g (EAN 4740553692395)
  • Kausētais siers Valio Viola ar žāvētu vistu 185 g (EAN 4740553692364)
  • Kausētais siers Valio Viola ar krabju garšas nūjiņām 185 g (EAN 4740553692449)
  • Kausētais siers Valio Viola ar maurlokiem un garšaugiem 185 g (EAN 4740553692425)
  • Kausētais siers Valio Viola 370 g (EAN 4740553692319)

6. Kad 5. punktā minēto Viola kausēto sieru vāciņi ar kampaņas uzlīmi ir sakrāti, lasiet kampaņas noteikumu 7. punktu, kurā ir paskaidrots, kā saņemt dāvanu.

7. Par vēlmi saņemt dāvanu jāpaziņo kampaņas lapas reģistrācijas formā: www.viola.ee/lv/. Reģistrācijas formā dalībniekam jānorāda savs vārds, e-pasta adrese un kontakttālrunis. Nolaižamajās izvēlnēs jāizvēlas Omniva pakomāts, uz kuru dalībnieks vēlas saņemt dāvanu, kā arī viena no trim norādītajām auskaru krāsām. 10 kausētā siera Valio Viola vāciņus ar kampaņas uzlīmi jānosūta organizatoram SIA Valio International uz šo Omniva pakomātu: Rīgas A.Briāna ielas RIMI pakomāts, kā saņēmēja tālruņa numuru norādot +371 28603124. Kampaņas vāciņu nosūtīšanu ar Omniva pakomātu apmaksā kampaņas dalībnieks. Dāvanas nosūtīšanu ar Omniva pakomātu apmaksā SIA Valio International.

7.1. SIA Valio International kampaņas dalībniekam nosūta dāvanu 7–14 dienu laikā, kopš dalībnieka nosūtīto kampaņas vāciņu saņemšanas brīža.

8. Viola kausētā siera kampaņas uzlīmes paraugs:

9. Lai saņemtu KUMA Design auskarus, sākot no 01.02.2021. dalībniekam jānosūta vāciņi ar kampaņas uzlīmi kampaņas organizatoram, sekojot norādēm 7. punktā. Kampaņas organizators neatbild par dāvanas piegādi vai nosūtīšanu dalībniekam, ja dalībnieks ir pārkāpis šos noteikumus, sniedzis organizatoram nepilnīgus personas datus vai gadījumos, ja organizatoram neizdodas sazināties dalībnieku vai nodot dāvanu. Dāvanas netiek aizstātas ar citām precēm vai naudu, un ar dāvanas saņemšanu saistītās izmaksas netiek kompensētas.

10. Kampaņā nedrīkst piedalīties SIA Valio International, AS Valio Eesti, un SIA D/V/S/ON OÜ darbinieki un viņu ģimenes locekļi.

11. Pieņemot dāvanu no organizatora, dalībnieks automātiski dod organizatoram tiesības izmantot apkopoto informāciju par izsniegto dāvanu skaitu masu medijos, reklāmās, PR kampaņās un līdzīgos pasākumos, neslēdzot atsevišķu vienošanos.

12. Visus ar dāvanām saistītos nodokļus, kas paredzēti likuma kārtībā, apmaksā kampaņas organizators.

13. Kampaņas organizators ir tiesīgs vienpusējā kārtībā pārtraukt kampaņu un dāvanu izsniegšanu, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi (force majeure) vai tiek konstatēti būtiski kampaņas noteikumu pārkāpumi vai ļaunprātīga izmantošana, nekavējoties paziņojot par to kampaņas dalībniekiem ar masu mediju starpniecību.

14. Jautājumos, ko neregulē šie noteikumi, jāievēro Latvijas Republikas likumi. Visi no kampaņas izrietošie strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

15. Visas pretenzijas saistībā ar kampaņas organizēšanu un/vai īstenošanu tiek pieņemtas rakstiski uz kampaņas organizatora adresi: SIA Valio International, A.Briāna 9A-2, Rīga, LV-1001, Latvija vai e-pastu valio@valio.lv ar norādi “Viola patērētāju kampaņa” ne vēlāk kā 30.04.2021.

16. Saskaņā ar šiem noteikumiem, organizators ir atbildīgais personas datu apstrādātājs attiecībā uz kampaņas rīkošanu un administrēšanu. Papildus informāciju par personas datu apstrādi var iegūt, rakstot uz: valio@valio.lv

17. Papildu informāciju par kampaņu var iegūt interneta vietnē https://www.viola.ee/lv/ vai pa tālruni +371 67368650 darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00.